Amatörteater i Sverige

Amatörteater i Sverige

Runt om i Sverige finns många som utövar teater både på professionell nivå och på amatörnivå. Känner man att man är lite sugen på det här med skådespeleri och dylikt bör man absolut söka upp någon amatörteater.

Teatermasker

Det högsta organet för svensk amatörteater är Svenskt Amatörteaterråd där Sveriges tre organisationer för amatörteater ingår, nämligen Amatörteaterns Riksförbund (ATR), Arbetarteaterförbundet (ATF) och Sverigefinska amatörteaterförbundet (SFAT).

Den största av dessa är Amatörteaterns Riksförbund där ungefär 200 av Sveriges amatörteaterföreningar ingår, vilka är fördelade på totalt 17 olika distrikt från ATR-Norrbotten i norr till ATR-Syd i söder.  ATR har som mål att utveckla amatörteatern i Sverige och som ett resultat av det erbjuda ett slagkraftigt alternativ till den kommersiella kulturen. Dessutom stöder man på olika sätt svensk amatörteater dels konstnärligt, dels administrativt och ekonomiskt.

Arbetarteaterförbundet är något mindre än ATR med ett 40-tal föreningar över hela landet. Det som präglar verksamheten är arbetarrörelsens grundläggande värderingar om politisk, ekonomisk, social och kulturell demokrati.

Utöver ovanstående finns så klart även en rad fristående amatörteaterföreningar över hela landet, framför allt i storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö. Om man vill hitta en amatörteaterförening på just den ort man själv bor bör man surfa in på Svenska Teaterlänken som hittas på adressen http://www.abelli.se/theatrelinks/. Där hittar man alla amatörteaterföreningar i hela Sverige.